IDEA ŚWIETLIKÓW

Na Pomorzu Zachodnim w ciągu ostatnich kilku lat wybudowano, wyremontowano i doposażono znaczną ilość, z prawie 1000 świetlic funkcjonujących na obszarach wiejskich. Jednocześnie wyraźniej niż kiedykolwiek daje się zauważyć problem odpowiedniego zagospodarowania istniejącej infrastruktury – mimo poczynionych inwestycji, świetlice wiejskie w wielu miejscowościach nadal pozostają niewykorzystanym potencjałem.

Problem efektywnego wykorzystania świetlic w celu wspierania i rozwoju społeczności lokalnych stał się przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia Kongres Kobiet - jednym z postulatów Kongresu było merytoryczne i finansowe wsparcie dla funkcjonowania świetlic wiejskich. Tak narodziła się idea „Świetlików” jako partnerskiego i sieciowego modelu funkcjonowania świetlic na obszarach wiejskich.

Fundacja Czas Dialogu

PROJEKT ŚWIETLIKI

Celem projektu jest przygotowanie wybranych świetlic wiejskich z woj. zachodniopomorskiego do funkcjonowania w modelu Świetlików, jako świetlic wiejskich kierowanych przez społeczność lokalną, których zadaniem będzie m.in. aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców, integracja społeczności lokalnej, wyrównywanie szans, budowanie tożsamości lokalnej.


orgnizatorzy

PARTNERZY